Boksläpp


Onsdag 14 september från kl 1630 boksläpp av "Låt oss berätta - Noveller från Värmland" på Hotell Gustaf Fröding i Karlstad. Karlstads Universitet är initiativtagare, Louise Alvarsson projektledare och Votum är förlaget. Boken är en del av projektet "Värmland skriver". Jag är en av deltagande skribenter.

Boken kommer även att presenteras i Värmlandsmontern, bokmässan i Göteborg 22-25 september och på Värmlands bokfestival, Nöjesfabriken Karlstad 18-19 november.

 

/sites/default/files/files/Pressrelease%20La%CC%8At%20oss%20bera%CC%88tta%20-%20Noveller%20fra%CC%8An%20Va%CC%88rmland.pdf