För kropp och knopp


Friskis- och svettis pass

Föredrag av TV-journalisten Kjell Gustavsson - Flyktingströmmen till Värmland under andra världskriget på Arkivcentrum

Flilipstadskonstnären Svea Jansson - utställning spisrummet Centralsjukhuset Karlstad


Flicka i korgstol


Morgon vid havet

 

Körövning med kören Ung till Hjärtat