Kultur på recept


Som ett brev posten, en önskedröm eller något annat slitet uttryck har nu värmländska landstingspolitiker tagit till sig tanken att kultur kan vara friskvård.  "Nu är det dags att vi går vidare och även i Värmland prövar Kultur på recept". Region Skåne har redan provat. Hurra!!

Läs mer - Värmlands Folkblad 2012-10-19

http://www.vf.se/asikter/debatt/kultur-pa-recept-gynnar-folkhalsan