Vad gör en lektör?


I Föreningen Värmlandslitteraturs tidskrift nummer 2 2023 skriver jag om hur jag arbetar som lektör.